April 12, 2013

Prezentare

Context

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) susține derularea unui Program de Internship în instituțiile publice („SMART Internships”), similar „White House Fellows” din Statele Unite ale Americii (detalii), deschise studenților și absolvenților de la cele mai bune universități din întreaga lume. Acest program reprezintă una dintre propunerile concrete prezentate în SMART Diaspora (Strategia Multidimensională de Atragere în România a Tinerilor din Diaspora) în cadrul celui de-al treilea Obiectiv Strategic: „Sprijinirea integrării în sectorul public și în mediul privat din România”.

În contextul de față, prin internshipuri înțelegem stagii de practică neplătite pentru studenți și absolvenți de la cele mai bune universități din întreaga lume, cu o durată scurtă și medie (de la o lună la trei luni, cu posibilitatea prelungirii).

 Beneficiile Programului

 • Tinerii înalt calificați cu studii peste hotare sunt stimulați să dobândească experiență profesională în sistemul public și să își investească bună parte din capitalul educațional și intelectual de care dispun în beneficiul instituțiilor gazdă
 • Instituțiile publice gazdă demonstrează transparență, deschidere și grijă pentru un mediu profesional meritocratic, bazat pe competență, precum și preocupare pentru formarea de noi generații de profesioniști din sectorul public
 • Tinerii înalt calificați beneficiază de expunere la cel mai înalt nivel instituțional, fiind astfel motivați și stimulați să performeze la standardele impuse de acest context
 • Instituțiile publice gazdă își consolidează capacitatea operațională și își asigură o bază de resurse umane competente, care va putea fi valorificată și ulterior.

Descrierea internshipurilor

 • Expunere la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor publice gazdă: stagiarii vor asista, în activitatea zilnică, miniștri, secretari de stat, directori de departamente
 • Activitate de impact, cu grad corespunzător de complexitate: stagiarii vor avea posibilitatea de a derula activități prin care să își pună în valoare cunoștințele și competențele dobândite și să aibă un impact favorabil pentru instituția publică gazdă.

Rezultate

 • Instituția publică gazdă va elibera un certificat de recunoaștere a stagiului efectuat, care va conține o scurtă evaluare a performanței stagiarului. Evaluarea va fi operată de coordonatorul direct al stagiarului și semnată de principala persoană din conducerea instituției publice gazdă
 • Stagiarul va redacta un testimonial evaluativ privind stagiul efectuat, care va fi publicat și promovat în mediul online.

Durată

Perioada de derulare a internshipurilor este flexibilă, ea variind de la o lună la trei luni, cu posibilitatea extinderii, după caz. Candidații admiși vor putea stabili, de comun acord cu instituțiile gazdă, datele de începere și duratele internshipurilor.

Eligibilitate

Programul „SMART Internships” este deschis tuturor studenților și absolvenților de studii care:

 • se bucură de experiență academică internațională (au studiat, spre exemplu, cel puțin un semestru la o instituție de învățământ superior acreditată de peste hotare);
 • se bucură de rezultate academice și extracurriculare deosebite;
 • demonstrează o motivație puternică pentru efectuarea unui internship în cadrul instituțiilor publice vizate.

*Constituie un avantaj: situarea universității-gazdă în primele 100 de poziții din clasamentul pentru 2012-2013 al celor mai bune universități din întreaga lume (clasament de referință: QS World University Rankings 2012/2013).

Depunerea candidaturilor

Tinerii interesați de Programul „SMART Internships” în instituții publice vor completa un formular online (http://tinyurl.com/smart-internships) și vor trimite, prin e-mail, un CV actualizat (în limba engleză sau română) și o scrisoare de motivație (în limba română, de cca. 500 de cuvinte, cu diacritice ) în care să prezinte argumentele care îi determină să candideze pentru internshipuri în cadrul instituțiilor publice vizate.

Persoane și adrese de contact:

 • Ramona Galantonu: ramona.galantonu@gmail.com | 0743 816 993. Ramona va centraliza candidaturile pentru Ministerul  Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
 • Maria-Emanuela (Emma) Turturoiumaria.emanuela.turturoiu@proiecte.lsrs.ro0729 495 765. Emma va centraliza candidaturile pentru Ministerul Economiei și Ministerul Tineretului și Sportului
Sunt admise și candidaturile multiple. Tinerii interesați să candideze pentru un internship în mai mult de o instituție publică, vor completa o singură dată formularul online, dar vor trimite, prin e-mail, candidaturi separate (CV actualizat și scrisoare de motivație corespunzătoare) către adresele de contact indicate mai sus.

Calendar

      # 30 mai: termenul limită pentru completarea formularului online și transmiterea candidaturilor
     # 10 iunie: termenul limită pentru validarea și selecția candidaturilor
    # 30 iunie: termenul limită pentru anunțarea candidaturilor câștigătoare

Pentru că sâmbătă este 1 iunie, am extins termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 31 mai 2013, ora 24:00

Rolul LSRS

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) va asigura:

 • centralizarea candidaturilor complete (formular online completat, CV și scrisoare de motivație trimise, conform cerințelor)
 • verificarea îndeplinirii criteriului minim de eligibilitate: experiență academică internațională, cum este, de exemplu, un semestru de studiu la o instituție de învățământ superior acreditată din străinătate
 • transmiterea către instituțiile publice vizate a candidaturilor complete și valide primite
 • anunțarea candidaturilor selectate și publicarea unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Transparența Programului

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) va asigura transparența Programului prin:

 • publicarea numărului de candidaturi primite și al celor validate la sfârșitul perioadei de depunere a candidaturilor
 • anunțarea candidaturilor valide pentru fiecare instituție publică înscrisă în Program
 • publicarea rezultatelor procesului de selecție transmise de fiecare instituție publică înscrisă în Program
 • publicarea pe site a unor scurte biografii ale beneficiarilor Programului

Instituțiile publice participante la prima sesiune a Programului

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Ministerul Economiei

Ministerul Educației Naționale

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ministerul Tineretului și Sportului